รวมข้อสอบออนไลน์ 

1. ข้อสอบแบบปรนัย ชุด 10 (S|R|D)
1.1 คอมพิวเตอร์
  1. อินเทอร์เน็ต 1 (10)
  2. อินเทอร์เน็ต 2 (10)
  3. ความรู้เบื้องต้น 1 (10)
  4. ความรู้เบื้องต้น 2 (10)
  5. ความรู้เบื้องต้น 3 (10)
  6. ความรู้เบื้องต้น 4 (10)
  7. ความรู้เบื้องต้น 5 (10)
  8. ความรู้เบื้องต้น 6 (10)
  9. ความรู้เบื้องต้น 7 (10)
  10. ระบบปฏิบัติการ 1 (10)
  11. ระบบลีนุกซ์ 1 (10)
  12. ภาษาจาวา คำสงวน (10)
  13. ภาษาจาวา ทำซ้ำ 1 (10)
  14. Pre-test Java 1 (10)
  15. Pre-test Java 2 (10)
  16. VB.NET 1 (10)
1.2 Certified or Exit Exam
  1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 (10)
1.3 ภาษาอังกฤษ (เบื้องต้น)
  1. หาความหมายจากประโยค
  2. เติมคำให้ประโยคสมบูรณ์
  3. หาความหมายจากประโยค
1.4 คณิตศาสตร์ (สำหรับเด็ก)
  1. บวกเลข อนุบาล (ง่าย 12)
  2. บวกเลข ประถม 1(1) (12)
  3. บวกเลข ประถม 1(2) (12)
  4. บวกเลข ประถม 1(3) (12)
1.5 คณิตศาสตร์ (สำหรับเตรียม ก.พ.)
  1. อนุกรมธรรมดา
1.6 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ (comfun)
  1. คอมสนุก 1
  2. คอมสนุก 2
1.7 โปรแกรมสำนักงาน (keyapp)
  1. คีย์แอพ 1
  2. คีย์แอพ 2
  3. คีย์แอพ 3
  4. คีย์แอพ 4
  5. คีย์แอพ 5
  6. คีย์แอพ 6
2. ข้อสอบแบบเติมคำ ชุด 10 (S|R|D)
  2.1 ทั่วไป
  2.2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3. ข้อสอบแบบ 1)ตรวจหลังเสร็จ 2)เมื่อคลิ๊ก
  3.1 ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย
  3.2 ความรู้ทั่วไป ชุดนีย์ทั่วโลก
  3.3 สังคมมัธยมถึงปริญญา
  3.4 วิทยุสมัครเล่น
  3.5 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น
  3.6 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น/ระบบปฎิบัติการ
  3.7 ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
  3.8 ทั่วไป.จังหวัด รหัสไปรษณีย์
  3.9 Visual Basic
  3.10 จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA)
  3.11 ความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์
  3.12 ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย 4. ข้อสอบ ความถนัด แบบของ ก.พ. (พัฒนา : 2548-12-13)
5. ข้อสอบชุด ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) :: ใช้เทคนิคของการสุ่มฐานข้อมูลศัพท์ ไม่ได้จัดเก็บข้อสอบเป็นข้อเก็บไว้
6. เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 1 ชิง 10 ล้านด้วยคำถาม 21 ข้อ
7. เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 2000 ชิง 10 ล้านด้วยคำถาม 21 ข้อ
8. เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 2001 ชิง 1,000,000,000 ล้านด้วยคำถาม 31 ข้อ (ใหม่ และเขียนด้วย PHP)
9. ข้อสอบ Reading comprehension :: ยังรวบรวมได้ไม่กี่บทความ ต้องใช้เวลาอีกมาก แต่โปรแกรมก็ ok แล้ว
10. แบบเรียน ศูนย์สอบ Online (Javascript+exe+dbf) แต่ไม่เป็น Dynamic (Clipper Code)
11. แบบเรียน เกมตอบคำถามรุ่น 3.2001 (Javascript+exe+dbf) (ต.ย. - Offline) (Clipper Code)
12. แบบเรียน ข้อสอบ Online ที่ใช้ในโรงเรียน :: พร้อม Source Code ASP สำหรับโรงเรียน Hi-tech [Demo]
13. แบบเรียน การทำชุดทดสอบ Online แบบสุ่ม ด้วย Perl :: สอน และตัวอย่างทำข้อสอบ Online (Perl Code)
14. แบบเรียน การทำชุดทดสอบ Online แบบสุ่มไม่ซ้ำ ด้วย PHP :: สอน และตัวอย่างทำข้อสอบ Online (PHP code)
15. แบบเรียน การทำชุดทดสอบ Online ด้วย ASP :: สอน และตัวอย่างทำข้อสอบ Online (ASP code)
16. ระบบ e-Learning :: เพื่อให้บริการ ประกอบการสอนที่ใช้ภาษา ASP บริการสมาชิก และข้อสอบ online
17. ข้อสอบ วิชาจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต :: สุ่มแยกชุดข้อ 10 ข้อจาก 10 ชุดไม่ซ้ำ แบบสุ่ม พร้อมตัวเลือก java แบบ offline
18. ข้อสอบ ข้อสอบ แบบ Multimedia ด้วย Swish ซึ่งบริหารด้วย php (วิธีสร้าง index.php และ วิธีสร้าง .swf)
19. ข้อสอบ แบบ Offline ด้วย VB (มี vbquiz.zip และ exe เป็น ต.ย.วิชาคอมพิวเตอร์)
20. ข้อสอบจับคู่คำศัพท์กับความหมาย Toefl, Toeic and Admission Vocabruary Matching
แนะนำ moodle เป็น e-Learning ที่ยอดเยี่ยมที่สุด และดาวน์โหลดได้ฟรี (แนะนำโปรแกรม)

รวมศูนย์ฝึกสอบ
EnglishTest.net
ITPE Nectec
dekgeng สุดยอด
bcoms.net สุดยอด
exsim.net มืออาชีพ
สนง.ทดสอบ สุดยอด
PKorat (ร.)
khonlung.com (ร.)
Quiz Online (Network)
syvum.com (engl)
4tests.com (engl)
ประกันชีวิต
ข้อสอบ entrance (จริง)
IT for Life (คอม)
ฝึกฟัง (Pronunciation)
แปลศัพท์ (engl ยอด)
LanguageGuide.org
ข้อสอบภาษาจากข่าว
MOS Olympic ***
กริยา 3 ช่อง (ฝึกท่อง)
tense พระอาทิตย์ (ฝึกทำ)
คำที่มักสะกดผิด
รวมโดย Uni.net.th
ฝึกฟัง ป.1
รวมเว็บ ออกเสียง
Dict. เสียง (encart