โปรแกรมสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์โรงเรียน NS Cooperative

NS Cooperative (โปรแกรม NS Cooperative สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์โรงเรียน) : สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม NS Cooperative มันเป็นโปรแกรม ที่ได้ถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก โปรแกรม NS Easystore Professional ซึ่งได้รับความนิยมสูง และมีร้านค้าใช้งานมากกว่า 4,500 ร้านค้าจากทั่วประเทศ มันเหมาะสำหรับใช้ในการบริหารจัดการงานด้านสหกรณ์ร้านค้ารูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น สหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการ สหกรณ์ร้านค้าชุมชม สหกรณ์ร้านค้าหมู่บ้าน หรือแม้กระทั่ง สหกรณ์โรงเรียน ก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน

 

โดยโปรแกรม NS Cooperative มีระบบการใช้งานที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็น ระบบสต็อกสินค้า ระบบข้อมูลสมาชิก ระบบยอดซื้อสะสม ยอดสินค้าคงเหลือ รวมถึงคำนวณเงินปันผล การซื้อขายแบบเงินสด-เงินเชื่อ และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้สามารถจัดการงานด้านต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้โปรแกรมยังรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ได้อย่างหลากหลาย เครื่องยิงบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์สลิป ลิ้นชักเก็บเงิน จอแสดงราคา อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ง่าย ด้วยฟังก์ชั่นเมนูต่างๆ ที่เป็นภาษาไทย และมีคู่มือติดตั้งพร้อมกับวิดีโอแนะนำการใช้งานอยู่ภายในโปรแกรมให้อีกด้วย


Program Feature (คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม NS Cooperative เพิ่มเติม อย่างละเอียด)

 • รองรับเครื่องยิงบาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ จอแสดงราคาสินค้า
 • มีระบบ Login ก่อนเข้าใช้งาน สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ไม่จำกัด และสามารถจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้แต่ละประเภทได้
 • รองรับการทำงานเป็นกะหรือผู้ใช้หลายคนได้ พิมพ์ใบสรุปกะได้
 • มีระบบจัดการข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่าย
 • มีระบบกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขในการปันผลแต่ละปีได้
 • มีระบบรองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ เช่น ค่ากระดาษ ปากกา หมึกพิมพ์ ค่าน้ำมัน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับใช้จ่ายในการบริหารงานสหกรณ์
 • ระบบ ไม่จำกัดรายการสินค้าและจำนวนสมาชิก
 • มีระบบกำหนดราคาขายแต่ละระดับลูกค้าได้ (เวลาขายจะขึ้นราคาสำหรับลูกค้าแต่ละรายอัตโนมัติ เหมาะกับร้านค้าส่ง)
 • มีระบบสร้างบาร์โค้ดสินค้าได้เองเพื่อพิมพ์ติดที่สินค้าหรือติดเป็นป้ายราคาสินค้า รองรับกระดาษสติ๊กเกอร์สำเร็จรูป ขนาดต่างๆ เช่น
  • ขนาด A4
  • ขนาด A5
  • ขนาด A7
  • ขนาด A9
  • ขนาด A10
 • มีระบบจัดการข้อมูลการรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้าคลัง
 • มีระบบจัดการข้อมูลการขายสินค้าในแต่ละวัน
 • มีระบบพักบิลการขาย (เช่นลูกค้าหยิบของมาวางไว้แต่เดินกลับไปเลือกของเพิ่ม เราสามารถพักบิลไว้และขายให้ลูกค้าคนต่อไปได้เลย)
 • มีระบบรองรับการขายสินค้าที่มี Serial Number ได้ (เหมาะกับร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น)
 • รองรับการใส่ข้อความท้ายบิลในหน้าใบเสร็จได้
 • รอบรับการขายสินค้าแบบแถมฟรีได้
 • รองรับการขายแบบเงินสด ลูกหนี้ เงินโอน เช็คธนาคาร
 • รองรับการยกเลิกการขายในขณะขายหรือออกบิลขายไปแล้ว
 • รองรับการยกเลิกการรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้าคลัง
 • รองรับการเปลี่ยนประเภทการชำระเงินในภายหลัง
 • รองรับการชำระหนี้ของลูกหนี้แบบผ่อนชำระเป็นครั้งๆ เป็นงวดๆ หรือ ชำระทั้งหมดครั้งเดียว
 • รองรับการออกบิลภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ไม่ออกก็ได้
 • รองรับการพิมพ์สำเนาใบเสร็จหรือสำเนาเอกสารต่างๆ ในภายหลัง
 • รองรับการใส่โลโก้บริษัทร้านค้า ในตำแหน่งของหัวบิลได้ (ขนาด 76x76 pixels)
 • มีระบบตั้งค่ากระดาษใบเสร็จให้รองรับได้ทั้งขนาด A4, ครึ่ง A4 และขนาดใบเสร็จอย่างย่อ 58mm, 80mm
 • มีระบบการค้นหาข้อมูลที่สะดวกและง่ายดายเช่น การค้นตามรหัส ค้นตามชื่อรายการ ค้นตามช่วงวันที่ ฯลฯ เป็นต้น
 • มีระบบสำรองข้อมูลและการนำกลับมาใช้ภายหลัง
 • รายงานยอดซื้อสะสมของสมาชิก ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา
 • รายงานสรุปยอดเงินปันผลสมาชิกอัตโนมัติ
 • รายงานลูกหนี้ค้างชำระ
 • รายงานสินค้าคงเหลือ สินค้าที่ถึงจุดเตือนต้องสั่งซื้อเพิ่ม
 • รายงานการรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้าคลัง ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา
 • รายงานสรุปการขายสินค้า ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา
 • รายงานสรุปยอดขายสินค้า สินค้าขายดี สินค้าขายไม่ดีหรือขายไม่ออกเลย ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา
 • รายงานการขายเรียกดูตาม Serial Number หรือข้อมูลลูกค้าที่ซื้อได้
 • รายงานการชำระหนี้ ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา
 • รายงานการยกเลิกบิลการขาย ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา
 • รายงานสรุปยอดภาษีซื้อ/ภาษีขาย ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา
 • รายงานสรุปกำไรขาดทุนเบื้องต้น ที่สามารถคำนวณจากราคาทุนแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว (Moving Average Method) เพื่อให้รายงานผลกำไร ขาดทุนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 • รายงานสถิติและกราฟยอดขายสินค้าและสถิติส่วนลดให้ลูกค้า
 • รายงานทั้งหมดในโปรแกรมนี้ส่วนใหญ่สามารถเรียกดูได้ดังนี้ เรียกดูทั้งหมด เรียกดูบางรายการ ดูตามประเภท ดูตามลูกค้า ดูตามช่วงวันที่ เป็นต้น
 • รองรับการ Export ข้อมูลและรายงานออกเป็นไฟล์ของ {โปรแกรม Excel}
 • หน้าจอการใช้งาน สวยงาม ทันสมัย
 • รองรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่สามารถพิมพ์ A4 และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อได้
 • รองรับการทำงานทั้งแบบ Stand Alone (ใช้เครื่องเดียว) และ Network (ใช้แบบเครือข่ายหลายเครื่อง (ระบบ LAN))
 • มีระบบบำรุงและรักษาฐานข้อมูล
 • รองรับระบบปฏิบัติการ Windows ทั้งแบบเวอร์ชัน 32 บิต (x86) และ 64 บิต (x64)
 • และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย

Note : โปรแกรม NS Cooperative ที่คุณกำลังจะดาวน์โหลดนี้ มีคุณสมบัติเป็นแชร์แวร์ (Shareware) ซึ่งทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาให้คุณ ได้สามารถ นำไปใช้กันก่อน หากต้องการจะใช้ต่อกันในแบบตัวเต็มๆ จะต้องเสียค่าลงทะเบียน เป็นเงินจำนวน 5900 บาท นอกจากนี้แล้ว คุณสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ผ่านทางช่องทางอีเมล (E-Mail) : nu509​@​hotmail.com (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้ทันทีเลย

NS EasyStore Professional

NS Cooperative

NS POST Express

NS Money Manager Professional


โปรแกรมสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์โรงเรียน NS Cooperative

ภาพตัวอย่างการใช้งานของ ระบบรับเงิน-ทอนเงิน ภายในโปรแกรมสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์โรงเรียน NS Cooperative

โปรแกรมสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์โรงเรียน NS Cooperative

ภาพตัวอย่างการรายงานกราฟสถิติยอดขายของ โปรแกรม NS Cooperative

โปรแกรมสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์โรงเรียน NS Cooperative

ภาพตัวอย่างการรายงานสรุปยอดเงินปันผล ของโปรแกรม NS Cooperative


วิดีโอประกอบจาก Youtube
 
 
 
 
NS Cooperative (โปรแกรม NS Cooperative สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์โรงเรียน) :
NS Cooperative (โปรแกรม NS Cooperative สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์โรงเรียน) :
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
 • สั่งซื้อเลย
โปรแกรมบริหารงานสหกรณ์

โปรแกรมสหกรณ์ร้านค้า เหมาะสำหรับร้านค้าสวัสดิการ สหกรณ์ร้านค้าหมู่บ้าน สหกรณ์โรงเรียน ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ก็ใช้งานได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน! สามารถจัดการสต็อกสินค้า/ข้อมูลสมาชิก/ข้อมูลหุ้น/ขายเงินสด/ขายเงินเชื่อ ฯลฯ ดูยอดซื้อสะสม/สินค้าคงเหลือ/คำนวณเงินปันผล เพียงกดปุ่มแค่ครั้งเดียว! รองรับเครื่องยิงบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์สลิป ลิ้นชักเก็บเงิน จอ (เหมือน 7-Eleven) โปรแกรมมีความเสถียรสูง ทดลองใช้เวอร์ชั่นสมบูรณ์ได้ฟรี 15 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม

เวอร์ชั่น: 4.0     ขนาดไฟล์: 34.50 Mb
รองรับ : Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32/64 บิต) |ข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์|