ขอแนะนำ  สื่อวิดิทัศน์การเรีียนการสอนของโรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย  โดยคุณครูสุริยา ในวิชาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม ซึ่งอยากนำมาเป็นแนวทางตัวอย่างในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนของคุณครู รวมถึงการปรับเปลี่ยน การประยุกต์ ทั้งด้านเนื้อที่กระชับ ครบถ้วน รวมถึงอรรถรสที่โน้มน้าวดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างนี้ จึงนับว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่รังสรรค์อยู่ในระดับมืออาชีพจริง ๆ

วีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT โดยใช้ Google Classroom (สำหรับนักเรียน) คู่มือการใช้งานแบบละเอียด https://drive.google.com/drive/folder... วีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ https://www.youtube.com/playlist?list...

สามารถติดตามผลงานของคุณครูสุริยาได้ที่ ลิงค์นี้