เขียนเว็บไซต์ ระบบจัดการข้อมูลในโรงเรียน ด้วย Python Django ไลฟ์ยาวๆ 10 ชั่วโมง เวลา 10.00-20.00 น.

ตั้งแต่ติดตั้งไปจนขึ้น Server จริง

Source Code: https://github.com/UncleEngineer/djan...

ปล. ดูย้อนหลังได้ ปล2.

ในเฟสบุ๊คสามารถดูได้แค่ 8 ชั่วโมง

school management system -------------------------

เวลาเรียนเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 Part 1- 10.00 - 12.00 break [12.00-13.00]

Part 2- 13.00-15.00 break [15.00-15.30] Part 3- 15.30-17.30 break [17.30-18.00]

Part 4- 18.00 - 20.00 เนื้อหา ------Django----- -ติดตั้ง Python

-ติดตั้ง Virtual Environment -ติดตั้ง Django -ทดสอบรันเว็บไซต์ของเรา

-ทำความเข้าใจเรื่อง views , url -hello world in website -ดึง template bootstrap4

-เปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์เป็น bootstrap4 -ทดสอบทำให้เว็บของเราสามารถเข้าถึงจากอินเตอร์เน็ตได้ ด้วย ngrok (forward port ชั่วคราว) -Django Concept: MTV (models, template, views) -ทำความเข้าใจเรื่องฐานข้อมูล (Models)

-ทำความเข้าใจเรื่องการสร้าง form (html) -ดึงข้อมูลจาก html form เข้าไปใน django แล้วเก็บข้อมูลเข้า database -สร้างช่องสำหรับเก็บข้อมูลรูปภาพ เช่น รูปนักเรียน -----Function------ -สร้างระบบ Login

-สร้างระบบสมัครสมาชิก (อาจารย์/นักเรียน) -ระบบเช็คชื่อนักเรียนมาเรียน

-อาจารย์ประกาศคะแนนสอบให้นักเรียนมาดูในเว็บไซต์ได้

-ระบบออกเกรดให้นักเรียนมาดูตามรายวิชา -นักเรียนสามารถใส่ข้อมูลส่วนตัวได้

-มีประวัติผลการเรียนทุกเทอม -ระบบเก็บคะแนนนักเรียนระหว่างเรียน

-อาจารย์สามารถค้นหาข้อมูลของนักเรียนได้ -จำกัดสิทธิ์การมองเห็น (teacher, student) -กราฟสรุปการมาของนักเรียน -ระบบส่งข้อมูลเข้าไลน์ผู้ปกครอง

-ระบบอัพโหลดไฟล์ข้อสอบสำหรับอาจารย์ -อัพโหลดไฟล์แบบฝึกหัดให้นักเรียน

-ระบบส่งงานอาจารย์ตามรายวิชา -ระบบจองห้องเรียน -ระบบลาให้ครูอนุมัติ

-แบบทดสอบ / ข้อสอบออนไลน์ ----------------- -การเช่า server : digitalocean.com -การซื้อโดเมน: www.uncle-school.com namecheap.com -การอัพโหลด website ขึ้น server -เริ่มใช้งานเว็บไซต์ได้ Source Code: https://github.com/UncleEngineer/djan... *** เนื้อหาอาจไม่จบ ไว้ลุงมาสอนต่อตอนหน้า ใครมีฟังชั่นไหนที่ต้องการให้เพิ่ม เพิ่มเข้ามาได้ by https://www.facebook.com/UncleEngineer