ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ครุภัณฑ์ ( รอดำเนินการ บันทึกข้อมูล จากเจ้าหน้าที่ )

http://sumontarsuksa.ac.th/inventory/

เป็นระบบบริหารงานพัสดุและครุภัณฑ์ รวมกับ ระบบแจ้งซ่อม เหมาะสำหรับใช้งานภายในองค์กร โดยจะเป็นการแจ้งซ่อมพัสดุภายใน ที่ต้องมีการลงทะเบียนอุปกรณ์ก่อน และผู้แจ้งซ่อมต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน หรือ หอพัก ห้องพัก โรงแรม

ความสามารถเบื้องต้นของระบบ

  • เก็บรายละเอียด และ บันทึกรายการพัสดุ บนระบบ
  • การแจ้งซ่อม ต้องเป็นสมาชิก และ สามารถแจ้งซ่อมได้เฉพาะพัสดุที่มีอยู่ในระบบแล้ว ยกตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
  • สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ระบบแจ้งซ่อมสำหรับ โรงแรม ห้องพัก หอพัก
  • มีการเก็บประวัติการอัปเดทสถานะของการซ่อม
  • สามารถแสดงรายละเอียดและขั้นตอนในการซ่อมได้
  • รองรับสองภาษา