e-Government Portal หรือระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ คือระบบสารสนเทศที่เป็น “ศูนย์กลาง” ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นเว็บไซต์รวมบริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่ประชาชนสามารถเลือกบริการได้ตามความต้องการผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายประเภท โดยการเข้าใช้เว็บไซต์ Thailand e-Government Portal (http://www.egov.go.th)

 

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งเป็นผลดีต่อการประกอบอาชีพ การมีงานทำ และการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเข้าถึงได้สะดวกจากทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์
  2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเรื่องการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน (e-Participation)
  3. เพื่อส่งเสริมความรู้ สิทธิพื้นของพลเมือง การเข้าถึงแหล่งบริการ และขั้นตอนการจัดการ ให้แก่นักเรียน 
  4. ส่งเสริมทักษะการใช้ไอทีให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ภาคครัวเรือน เพื่ิอเพิ่มจำนวนผู้ใช้ ลดความเหลื่ิอมหล้ำในการเข้าสู่บริการต่างๆของภาครัฐ

 

การดำเนินการ

      แบ่งเป็น 2 ระยะ 

              ระยะที่ 1  ครูผู้สอน เป็นผู้ดำเนินรายการ

              ระยะที่ 2  นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปี่ 5 - 6  เป็นผู้ดำเนินรายการ  

 

      รูปแบบรายการ

              แนะนำ ข้อมูลบริการ  กฏหมายพื้นฐาน  สิทธิของพลเมือง พรบ.คอมพิวเตอร์  วิธีการใช้งาน การเข้าถึง การติดตั้ง และขั้นตอนการใช้บริการหรือการทำธุระกรรม ออนไลน์ต่างๆ ของภาครัฐ ตลอดถึงการรับบริการ รัฐสวัสดิการ เช่นการลงทะเบียน โครงการต่างๆ ของภาครัฐ  การทำธุรกรรมออนไลน์  ด้านทะเบียน  ด้านสิทธิรักษา พยาบาล การขออนุญาตต่างๆ ข้อมูล ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติเมื่อต้องไปติดต่อราชการ โดยมุ่งเน้นการใช้งานบนแอปพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟน และพีซี  

รูปแบบการสอน

             ผ่านวิดีโอสตรีมมิ่ง สด และบันทึกล่วงหน้า โดยนำเสนอ ทุกวันจันทร์ ศุกร์ กำหนดการนำเสนอ ไม่ต่ำกว่า 1 ระบบการเรียนรู้

            ผ่านช่องทาง

             TV-Ondemand บนเว็บไซต์  และเฟสบุ๊ค Live  พร้อมจัดทำเว็บไซต์ รวบรวมข้อมูล และคู่มือ รวมถึงจัดเก็บเทปบันทึกการสอน ไว้ในรูปแบบ ทีวีออนดีมานด์ เพื่อเป็นคลังฐานความรู้ เพื่อการบริการและการจัดการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต   

การประเมินผล

           วัดผลโดยการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติบนแพลตฟอร์ม FACEBOOK 

           จัดสอบภายภาคการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ เพื่อออกใบรับรอง ผู้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม 

 

แอปพลิเคชั่นของโครงการ

           ระบบบริหารงานโครงการ 

           https://cloud.thungyaionline.com/crm

  เว็บไซต์ บริการ  อยู่ระหว่างจัดทำ

  เรียนผ่านระบบออนไลน์ บน  Classstart 

  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ  Facebook โรงเรียน https://www.facebook.com/sumontarsuksa

  รายการย้อนหลังบน ยูทูบ https://www.youtube.com/channel/UCs9mViSwXzqh4-VtKVcQ6UQ

 

 

 Certifigate และการรับรองที่เกี่ยวข้องโครงการ