ระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือ โอเอส (OS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป บางครั้งเราอาจะเห็นระบบปฏิบัติการเป็นเฟิร์มแวร์ก็ได้ ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่หลัก ๆ คือ การจัดสรรทรัพยากรในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเรื่องการรับส่งและจัดเก็บข้อมูล

ไฟล์ทั้งหมด เป็น .ISO ทั้งหากนำไปติดตั้งบน PC , Noyebook หรือเครื่อง server ต้องนำไปเขียนแผ่น CD  DVD  หรือสร้าง BOOT ผ่าน USB หรือ แฟลต์ไดร์  

หมายเหตุ ซอฟแวร์หรือโปรแกรมข้างต้น เป็นการนำมาใช้สำหรับปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ในแล็ปเท่านั้น หากมีความประสงค์ที่จะใช้เพื่อกิจหรือเชิงพานิชย์ โปรดติดต่อผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น