03-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
  คู่มือครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6.pdf 2020-07-10 10:34 116M  
  แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 2020-07-10 10:44 -  
  PowerPoint วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 2

 

-วิทยาการคำนวณ

  ป.1/ 2020-08-20 13:25 -  
  ป.2/ 2020-07-31 10:44 -  
  ป.3/ 2020-07-31 13:17 -  
  ป.4/ 2020-08-20 13:08 -  
  ป.5/ 2020-07-31 10:40 -  
  ป.6/ 2020-07-31 10:51 -  

 

  ส่วนหน้า-ส่วนหลัง/ 2020-07-10 10:44 -  
  หน่วยที่ 1 ร่างกายของเรา/ 2020-07-10 10:44 -  
  หน่วยที่ 2 การแยกสารผสม/ 2020-07-10 10:44 -  
  หน่วยที่ 3 ไฟฟ้า/ 2020-07-10 10:44 -  
  หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลก/ 2020-07-10 10:44 -  
  หน่วยที่ 5 เทคโนโลยีอวกาศ/ 2020-07-10 10:44 -  
  หน่วยที่ 6 หินในท้องถิ่น/ 2020-07-10 10:44 -  
  หน่วยที่ 7 ลม ภัยธรรมชาติฯ/ 2020-07-10 10:44 -

 

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 หน่วยที่ 1.pptx 2020-07-10 10:11 18M  
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 หน่วยที่ 2.pptx 2020-07-10 10:11 14M  
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 หน่วยที่ 3.pptx 2020-07-10 10:11 21M  
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 หน่วยที่ 4.pptx 2020-07-10 10:11 11M  
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 หน่วยที่ 5.pptx 2020-07-10 10:11 26M  
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 หน่วยที่ 6.pptx 2020-07-10 10:11 21M  
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 หน่วยที่ 7.pptx 2020-07-10 10:11 82M