ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร การฝึกอบรมออนไลน์ จิตวิทยากับการช่วยเหลือ ผู้ติดสารเสพติด 🗓

ฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 16 ตุลาคม 2563 

พร้อมทำแบบทดสอบ และรับใบประกาศนียบัตร จากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลิงค์การอบรม คลิกที่นี้

จัดทำโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม