เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในหลายประเทศทั่วโลก โดยในปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อรวมกันถึง 7 ล้านคนแล้ว ซึ่งถือเป็นการระบาดที่ร้ายแรงและแพร่ในวงกว้าง ดังนั้นในแต่ละประเทศจึงได้วางมาตรการในการป้องกันโรคแบบขั้นสูงสุด เพื่อยับยั้งและควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปมากกว่านี้

ในประเทศไทยที่ผ่านมาได้มีการออกมาตรการที่ควบคุมโรคอย่างครอบคลุมและชัดเจน จึงทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ของโรคระบาดภายในประเทศได้ ดังนั้นเมื่อประชากรที่อาศัยในประเทศไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 รัฐบาลจึงได้ทำการเปิดห้างสรรพสินค้า ร้านค้า เพื่อให้การตลาดและเศรษฐกิจดำเนินการได้อย่างปกติ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงสถานบันศึกษาที่ได้ประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเปิดสถานที่ต่าง ๆ รัฐบาลก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและรับมือกับโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลมีการสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอย่าง ไทยชนะ และ หมอชนะ เพื่อเป็นการตรวจเช็กผู้คนที่ใช้บริการในร้านค้าและห้างสรรพสินค้า หากมีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นทางรัฐก็จะสามารถเข้าไปควบคุมและทราบรายชื่อของผู้เสี่ยงติดเชื้อ เพื่อที่จะเข้าไปจัดการได้แบบตรงจุด

อีกหนึ่งสถานที่ซึ่งต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ไม่แพ้กันคือสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถานบันการศึกษาทุกประเภท เนื่องจากสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ที่เด็กและอาจารย์จำนวนหลายร้อยหลายพันคนรวมตัวอยู่ด้วยกัน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคน สถานที่ศึกษาต่าง ๆ จึงต้องมีทราบถึง วิธี ป้องกัน โควิด 19 ในโรงเรียน สถานศึกษา และ ข้อปฏิบัติสำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัย ในสถาณการณ์โควิด 19

ข้อปฏิบัติสำหรับโรงเรียนและสถาบันศึกษา ในสถาณการณ์โควิด 19

1. แจ้งผู้ปกครองเมื่อบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย

เมื่อมีนักเรียนคนใดที่มีอาการไอ จาม มีน้ำมูก มีไข้ ให้รีบทำการแจ้งผู้ปกครองทันที เพื่อให้ปกครองรับทราบและนำบุตรหลานของตนเองไป กักตัว 14 วัน หรือ เข้ารับการตรวจสอบรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงนักเรียนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารสุขได้ประกาศไว้

2. คัดกรองนักเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียน

ก่อนเข้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้มีการตรวจและคัดกรองนักเรียนในเบื้องต้น อย่างเช่นการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วย เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้อินฟาเรด เมื่อทำการตรวจสอบแล้วให้ทำสัญลักษณ์ต่าง ๆ ไว้บนเสื้อหรือร่างกายของนักเรียน เช่น ตราปั๊ม สติ๊กเกอร์ หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อบ่งบอกว่านักเรียนคนดังกล่าวได้รับการคัดกรองแล้วในเบื้องต้น

นอกจากการตรวจวัดอุณหภูมิแล้ว ให้เตรียมการจัดอุปกรณ์ล้างมือไว้ตรงบริเวณหน้าประตูเข้า-ออกของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สเปรย์ฆ่าเชื้อ หรือ สบู่เหลวล้างมือ ไว้ตามอ่างล้างมือรอบโรงเรียน

ทั้งนี้หากพบเจอนักเรียนที่มีอาการป่วยภายในโรงเรียน ให้คุณครูนำนักเรียนคนดังกล่าวแยกออกไปอยู่ภายในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก จากนั้นจึงติดต่อผู้ปกครองให้มารับนักเรียนคนดังกล่าวไปตรวจรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

3. ทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ต่าง ๆ เมื่อมีผู้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว

หากมีบุคลากรในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นครู ผู้ดูแลนักเรียน นักเรียน หรือบุคคลภายนอกอย่าง ผู้ปกครอง ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน เข้ามาในสถานที่นั้น ๆ ของโรงเรียน ให้ทางโรงเรียนรีบดำเนินการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งหมด รวมถึงสถานที่ดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกของอาคาร ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 โรงเรียนอาจพิจารณาในการปิดโรงเรียน ตามที่เห็นสมควร โดยควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและเครื่องพ่นละอองฝอยที่ได้มาตรฐาน

4. พิจารณาการจัดกิจกรรมในโรงเรียน

หากมีกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเกิน 300 คน  ไม่ว่าจะเป็น การปฐมนิเทศ, รับน้อง, กีฬาสี, ปัจฉิมนิเทศ, กิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมเข้าค่าย และ ทัศนศึกษา ควรที่จะงดจัดและทำกิจกรรรมข้างต้นไปก่อน เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียน