*หมายเหตุ : ฟังก์ชันการบันทึกวิดีโอของ VROOM จะเปิดให้ใช้งานเร็ว ๆ นี้