การใช้ SyncThru™ Web Service  สามาใช้งานได้เฉพาะเมื่อ อยู่ในระบบ  Network ภายในโรงเรียน และทำการ login ด้วย user และ password เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  สำหรับการใช้งานจากภายนอกเครือข่าย สามารถขอแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อทำการ ACTIVE  บัญชีของท่าน และทำการตั้งค่าอุปกรณ์ ให้สามารถทำการเชื่อมต่อ  VPN  มายังระบบให้บริการภายในเครือข่ายโรงเรียนได้  โปรดติืดต่อผู้ดูแลระบบ 

สำหรับเครือข่ายภายในโรงเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 

พิมพ์ 192.168.88.1 ในเบาเซอร์

- เข้าระบบด้วยบัญชี และรหัสผ่านของท่าน

-พิมพ์ 192.168.88.155 ในเบาเซอร์

 

[Note]  
 • ความต้องการขั้นต่ำของ SyncThru™ Web Service คือ Internet Explorer 6.0 หรือที่สูงกว่า

 • คำอธิบาย SyncThru™ Web Service ในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากในเครื่องของท่านโดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่นของเครื่อง

 • รุ่นเครือข่ายเท่านั้น

การเข้าใช้งาน SyncThru™ Web Service

 1. เข้าใช้งานเว็บเบราเซอร์ เช่น Internet Explorer จาก Windows

  ป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ (http://xxx.xxx.xxx.xxx) ลงในช่องที่อยู่และกดปุ่ม Enter หรือคลิก ไป

 2. เว็บไซต์แบบฝังตัวของเครื่องจะเปิดขึ้นมา

การเข้าสู่ระบบ SyncThru™ Web Service

ก่อนทำการกำหนดค่าตัวเลือกใน SyncThru™ Web Service ท่านต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ ท่านยังสามารถใช้ระบบ SyncThru™ Web Service ได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ แต่ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานแท็บ Settings และแท็บ Security ได้

 1. คลิก Login ทางด้านบนขวาของเว็บไซต์ SyncThru™ Web Service

 2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ลงใน ID และพิพม์รหัสผ่านใน Password แล้วคลิก Login ( สำหรับผู้ดูแลระบบ )

  • ID: admin 

  • Password -----------

ภาพรวมของ SyncThru™ Web Service

[Note]  

แท็บบางแท็บอาจไม่ปรากฏขึ้นขึ้นอยู่กับรุ่นของท่าน

แท็บ Information

แท็บนี้จะแสดงข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบรายการต่างๆ เช่น ปริมาณโทนเนอร์ที่เหลืออยู่ ท่านยังสามารถพิมพ์รายงานต่างๆ เช่น รายงานข้อผิดพลาด เป็นต้น

 • Active Alertsแสดงการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในเครื่องและระดับความรุนแรง

 • Suppliesแสดงจำนวนหน้าที่พิมพ์และปริมาณโทนเนอร์ที่เหลืออยู่ในตลับ

 • Usage Countersแสดงจำนวนการใช้งานตามชนิดการพิมพ์: ด้านเดียวและสองด้าน

 • Current Settingsแสดงข้อมูลของเครื่องและของเครือข่าย

 • Print informationพิมพ์รายงานต่างๆ เช่น รายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบและรายงานแบบอักษร

แท็บ Settings

แท็บนี้จะช่วยให้ท่านตั้งค่าการกำหนดค่าต่างๆ ของเครื่องพิมพ์และเครือข่าย ท่านต้องล็อกอินในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อดูแท็บนี้

 • แท็บ Machine Settingsตั้งค่าตัวเลือกที่มีอยู่ในเครื่องพิมพ์

 • แท็บ Network Settingsแสดงตัวเลือกสำหรับสภาพแวดล้อมเครือข่าย ตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ เช่น TCP/IP และโปรโตคอลเครือข่าย

แท็บ Security

แท็บนี้จะช่วยให้ท่านตั้งค่าระบบและข้อมูลความปลอดภัยของเครือข่ายได้ ท่านต้องล็อกอินในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อดูแท็บนี้

 • System Securityตั้งค่าข้อมูลของผู้ดูแลระบบรวมทั้งเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง

 • Network Securityกำหนดการตั้งค่าสำหรับ HTTPs, IPSec, การฟิลเตอร์ IPv4/IPv6 และ 802.1x

แท็บ Maintenance

แท็บนี้จะช่วยให้ท่านบำรุงรักษาเครื่องได้ด้วยการอัพเกรดเฟิร์มแวร์และตั้งค่าข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับการส่งอีเมล์ได้ ท่านยังสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Samsung หรือดาวน์โหลดไดรเวอร์ได้ โดยการเลือกเมนู Link

 • Firmware Upgradeอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของเครื่องของท่าน

 • Contact Informationแสดงข้อมูลสำหรับการติดต่อ

 • Linkแสดงลิงค์ไปยังไซต์ที่มีประโยชน์ที่ท่านสามารถดาวน์โหลดหรือตรวจสอบข้อมูล

การตั้งค่าการแจ้งผ่านอีเมล์

ท่านสามารถรับอีเมลแสดงสถานะเครื่องของท่านได้ด้วยการตั้งค่าตัวเลือกนี้ ด้วยการตั้งค่าข้อมูลต่างๆ เช่น IP แอดเดรส ชื่อแม่ข่าย อีเมล์แอดเดรส และข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ SMTP สถานะของเครื่องพิมพ์ (การขาดตลับหมึกพิมพ์ หรือข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์) จะถูกส่งไปยังอีเมล์ของบุคคลที่ระบุเอาไว้โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเครื่องพิมพ์อาจต้องใช้งานตัวเลือกนี้บ่อยครั้ง

 1. เปิดเว็บเบราเซอร์ เช่น Internet Explorer จาก Windows

  ป้อน IP แอดเดรสของเครื่อง (http://xxx.xxx.xxx.xxx) ลงในช่องแอดเดรสและกดปุ่ม Enter หรือคลิก ไป

 2. เว็บไซต์แบบฝังตัวของเครื่องจะเปิดขึ้นมา

 3. จากแถบ Settings ให้เลือก Machine Settings > E-mail Notification

  [Note]  

  หากท่านไม่ได้กำหนดค่าสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์การส่งออกเอาไว้ ให้ไปที่ Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP) เพื่อกำหนดค่าสภาพแวดล้อมเครือข่ายก่อนทำการตั้งค่าการแจ้งผ่านอีเมล์

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Enable เพื่อใช้ E-mail Notification

 5. คลิกปุ่ม Add เพื่อเพิ่มผู้ใช้ของการแจ้งการใช้งานอีเมล์

  ระบุชื่อผู้รับและอีเมล์แอดเดรสพร้อมด้วยการแจ้งการใช้งานที่ท่านต้องการจะรับการแจ้งเตือน

 6. คลิก Apply

[Note]  

หากเปิดใช้ไฟร์วอลล์เอาไว้ อาจทำให้ส่งอีเมลไม่สำเร็จได้ ในกรณีนั้น ให้ติดต่อผู้ดูแลเครือข่าย

การตั้งค่าข้อมูลผู้ดูแลระบบ

การตั้งค่านี้จำเป็นสำหรับการใช้ตัวเลือกการแจ้งการใช้งานอีเมล์

 1. เปิดเว็บเบราเซอร์ เช่น Internet Explorer จาก Windows

  ป้อน IP แอดเดรสของเครื่อง (http://xxx.xxx.xxx.xxx) ลงในช่องแอดเดรสและกดปุ่ม Enter หรือคลิก ไป

 2. เว็บไซต์แบบฝังตัวของเครื่องจะเปิดขึ้นมา

 3. จากแท็บ Security ให้เลือก System Security > System Administrator

 4. ป้อนชื่อผู้ดูแลระบบ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ และอีเมล์แอดเดรส

 5. คลิก Apply