ครู-อาจาร์ย

สมาชิกสถานะนี้ถูกลงทะเบียนโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย (สามารถจัดการรายชื่อบุคคลากรได้) ผ่านทางช่องทาง เพิ่ม บุคลากร สมาชิกในกลุ่มนี้ สามารถจัดการรายวิชาที่ตัวเองสอนได้ และสามารถ เพิ่ม ลบ และจัดการข้อมูลนักเรียนได้ทุกคน และยังสามารถลงทะเบียนเรียน และ กรอกผลการเรียนของนักเรียนของตัวเองได้

การใช้งานของ ครู-อาจาร์ย จะเริ่มต้นจากการลงทะเบียนวิชาที่สอนที่ เพิ่ม รายวิชา โดยกรอกรายละเอียดของวิชาให้ครบถ้วน
เพิ่ม รายวิชา
 • รายวิชาจะอ้างอิงตามปีการศึกษาและเทอม ดังนั้นเมื่อมีการใช้งานรายวิชานั้นๆแล้วห้ามลบรายวิชานั้นๆออก (สามารถเก็บเป็นประวัติการสอนได้) โดยเมื่อขึ้นปีการศึกษาหรือเทอมใหม่ ให้เพิ่มเป็นรายการใหม่
 • รายวิชาที่กรอกโดยวิธีด้านบนจะเป็นรายวิชาที่รับผิดชอบโดย ครู-อาจาร์ย ผู้กรอกโดยอัตโนมัติ
 • ฝ่ายบริหารสามารถเพิ่มข้อมูลรายวิชาโดยไม่ระบุผู้สอนและปีการศึกษาได้ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลให้ครู-อาจาร์ย เลือกใช้
เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้เข้าไปที่หน้า รายวิชา จะเห็นรายวิชาที่ผู้สอนทำการลงทะเบียนไว้
รายวิชา
เมื่อคลิกปุ่ม ลงทะเบียนเรียน จะพบกับหน้านี้
 1. ตัวเลือก ปีการศึกษา และ ภาคเรียน สามารถเลือกดูย้อนหลังรายการที่เคยสอนได้
 2. ต้องการเพิ่มรายวิชาอื่นๆที่สอนสามารถกดปุ่ม "เพิ่ม รายวิชา" ได้
 3. ต้องการเลือกนักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชานี้กดปุ่มนี้
 4. แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้แล้ว
ลงทะเบียนเรียน
 1. สามารถค้นหารายชื่อนักเรียนที่ต้องการได้
 2. หรือเลือกจากระดับชั้นและห้องเรียน
 3. และขีดถูกตัวเลือกนักเรียนที่ต้องการลงทะเบียนเรียน
 4. และคลิกปุ่ม ทำกับที่เลือก เพื่อลงทะเบียนเรียน
ซึ่งนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชานี้แล้วจะมีเครื่องหมายถูกสีแดงแสดงในช่อง ลงทะเบียนเรียน
ในกรณีที่ไม่พบนักเรียนที่ต้องการ สามารถลงทะเบียนนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ที่ เพิ่ม นักเรียน โดยกรอกรายละเอียดของนักเรียนให้ครบถ้วน
นำเข้าผลการเรียน
 • เลขประจำตัวประชาชน และ วันเกิด ถ้ามีการระบุ จะทำให้นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนสามารถเข้าระบบได้
 • ตัวอย่างวันเกิด 2560-01-31 จะได้รหัสผ่านเป็น 25600131
 • เลขประจำตัวประชาชน ไม่สามารถใช้ซ้ำได้
หรือนำเข้ารายชื่อนักเรียนจากไฟล์ CSV ได้คราวละหลายๆคนด้วย นำเข้า รายชื่อนักเรียน
นำเข้าข้อมูลนักเรียน
 1. เลือกตัวเลือกข้อมูลนักเรียนที่จะนำเข้าให้ถูกต้อง
 2. ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง student.csv ที่กรอบสีเขียวด้านล่างของฟอร์ม
 3. ใส่ข้อมูลนักเรียนใหม่ลงในไฟล์ (รายละเอียดและวิธีการนำเข้าดูได้ที่ฟอร์ม)
 4. อัปโหลดไฟล์กลับขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์
หลังจากนำเข้ารายชื่อนักเรียนเรียบร้อยแล้วให้กลับไปลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง

ครู-อาจารย์ สามารถกำหนดผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชาของตนเองได้ โดยคลิกที่ปุ่ม "นักเรียน"(สีแดง) ที่หน้า จัดการ รายวิชา ซึ่งเมื่อคลิกเข้ามาจะพบกับหน้าต่อไปนี้
ผลการเรียน
 1. เลขที่ สามารถระบุเลขที่ของนักเรียนได้ โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับเลขที่ของนักเรียนในห้องเรียนประจำชั้นของนักเรียนเอง
 2. ห้องเรียน เป็นห้องเรียนสำหรับรายวิชานี้ ใช้ในการจัดกลุ่มนักเรียนภายในห้องเรียนที่กำลังแสดงผล อาจไม่จำเป็นต้องตรงกันกับเลขที่ประจำตัวนักเรียน
 3. ผลการเรียน ระบุผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชานี้
 4. สามารถลบรายชื่อนักเรียนออกจากรายวิชานี้ได้ที่ตัวเลือกด้านล่าง
 5. สามารถส่งออกรายชื่อนักเรียนพร้อมผลการเรียนตามที่แสดงผลอยู่เป็นไฟล์ CSV ได้
 6. สามารถนำเข้าผลการเรียนจากไฟล์ CSV ได้ นำเข้า ผลการเรียน
นำเข้า ผลการเรียน
 1. เลือกตัวเลือกข้อมูลรายวิชาที่จะนำเข้าให้ถูกต้อง
 2. ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง grade.csv ที่กรอบสีเขียวด้านล่างของฟอร์ม จะได้ข้อมูลรายชื่อนักเรียนตามที่เลือกออกมา
 3. กรอกผลคะแนนลงในไฟล์
 4. อัปโหลดไฟล์กลับขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์

นักเรียน-นักศึกษา และผู้ปกครอง

นักเรียน-นักศึกษา และผู้ปกครอง สามารถเข้าระบบได้โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็น Username และ วันเกิด เป็นรหัสผ่าน (ตัวอย่างวันเกิด 2019-01-31 จะได้รหัสผ่านเป็น 20190131)
นักเรียน-นักศึกษา และผู้ปกครอง สามารถดูผลการเรียนของนักเรียนได้โดยเข้าไปที่เมนู โมดูล => โรงเรียน => ผลการเรียน โดยสามารถเลือกดูผลการเรียนย้อนหลังได้ด้วย
ผลการเรียน