ศูนสอบออนไลน์
1. ข้อสอบแบบปรนัย ชุด 10 (S|R|D
1.1 คอมพิวเตอร์ 
  1. อินเทอร์เน็ต 1 (10) 
  2. อินเทอร์เน็ต 2 (10) 
  3. ความรู้เบื้องต้น 1 (10) 
  4. ความรู้เบื้องต้น 2 (10) 
  5. ความรู้เบื้องต้น 3 (10) 
  6. ความรู้เบื้องต้น 4 (10) 
  7. ความรู้เบื้องต้น 5 (10) 
  8. ความรู้เบื้องต้น 6 (10) 
  9. ความรู้เบื้องต้น 7 (10) 
  10. ระบบปฏิบัติการ 1 (10) 
  11. ระบบลีนุกซ์ 1 (10) 
  12. ภาษาจาวา คำสงวน (10) 
  13. ภาษาจาวา ทำซ้ำ 1 (10) 
  14. Pre-test Java 1 (10) 
  15. Pre-test Java 2 (10) 
  16. VB.NET 1 (10) 
1.2 Certified or Exit Exam 
  1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 (10) 
  2. สมรรถนะคอมพิวเตอร์ 1 (10*) 
1.3 ภาษาอังกฤษ (เบื้องต้น) 
  1. หาความหมายจากประโยค 
  2. เติมคำให้ประโยคสมบูรณ์ 
  3. หาความหมายจากประโยค 
1.4 คณิตศาสตร์ (สำหรับเด็ก) 
  1. บวกเลข อนุบาล (ง่าย 12) 
  2. บวกเลข ประถม 1(1) (12) 
  3. บวกเลข ประถม 1(2) (12) 
  4. บวกเลข ประถม 1(3) (12) 
1.5 คณิตศาสตร์ (สำหรับเตรียม ก.พ.) 
  1. อนุกรมธรรมดา 
1.6 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ (comfun) 
  1. คอมสนุก 1 
  2. คอมสนุก 2 
1.7 โปรแกรมสำนักงาน (keyapp) 
  1. คีย์แอพ 1 
  2. คีย์แอพ 2 
  3. คีย์แอพ 3 
  4. คีย์แอพ 4 
  5. คีย์แอพ 5 
  6. คีย์แอพ 6 
2. ข้อสอบแบบเติมคำ ชุด 10 (S|R|D
  2.1 ทั่วไป 
  2.2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3. ข้อสอบแบบ 1)ตรวจหลังเสร็จ 2)เมื่อคลิ๊ก 
  3.1 ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย 
  3.2 ความรู้ทั่วไป ชุดนีย์ทั่วโลก 
  3.3 สังคมมัธยมถึงปริญญา 
  3.4 วิทยุสมัครเล่น 
  3.5 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น 
  3.6 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น/ระบบปฎิบัติการ
  3.7 ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก 
  3.8 ทั่วไป.จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
  3.9 Visual Basic 
  3.10 จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) 
  3.11 ความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์ 
  3.12 ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย 4. ข้อสอบ ความถนัด แบบของ ก.พ. (พัฒนา : 2548-12-13) 
5. ข้อสอบชุด ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก):: ใช้เทคนิคของการสุ่มฐานข้อมูลศัพท์ ไม่ได้จัดเก็บข้อสอบเป็นข้อเก็บไว้ 
6. เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 1 ชิง 10 ล้านด้วยคำถาม 21 ข้อ 
7. เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 2000 ชิง 10 ล้านด้วยคำถาม 21 ข้อ 
8. เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 2001 ชิง 1,000,000,000 ล้านด้วยคำถาม 31 ข้อ (ใหม่ และเขียนด้วย PHP
9. ข้อสอบ Reading comprehension :: ยังรวบรวมได้ไม่กี่บทความ ต้องใช้เวลาอีกมาก แต่โปรแกรมก็ ok แล้ว 
10. แบบเรียน ศูนย์สอบ Online (Javascript+exe+dbf) แต่ไม่เป็น Dynamic (Clipper Code
11. แบบเรียน เกมตอบคำถามรุ่น 3.2001 (Javascript+exe+dbf) (ต.ย. - Offline) (Clipper Code
12. แบบเรียน ข้อสอบ Online ที่ใช้ในโรงเรียน :: พร้อม Source Code ASPสำหรับโรงเรียน Hi-tech [Demo
13. แบบเรียน การทำชุดทดสอบ Online แบบสุ่ม ด้วย Perl :: สอน และตัวอย่างทำข้อสอบ Online (Perl Code
14. แบบเรียน การทำชุดทดสอบ Online แบบสุ่มไม่ซ้ำ ด้วย PHP :: สอน และตัวอย่างทำข้อสอบ Online (PHP code
15. แบบเรียน การทำชุดทดสอบ Online ด้วย ASP :: สอน และตัวอย่างทำข้อสอบ Online (ASP code
16. ระบบ e-Learning :: เพื่อให้บริการ ประกอบการสอนที่ใช้ภาษา ASP บริการสมาชิก และข้อสอบ online 
17. ข้อสอบ วิชาจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต :: สุ่มแยกชุดข้อ 10 ข้อจาก 10 ชุดไม่ซ้ำ แบบสุ่ม พร้อมตัวเลือก java แบบ offline 
18. ข้อสอบ ข้อสอบ แบบ Multimedia ด้วย Swish ซึ่งบริหารด้วย php (วิธีสร้าง index.php และ วิธีสร้าง .swf
19. ข้อสอบ แบบ Offline ด้วย VB (มี vbquiz.zip และ exe เป็น ต.ย.วิชาคอมพิวเตอร์) 
20. ข้อสอบจับคู่คำศัพท์กับความหมาย Toefl, Toeic and Admission Vocabruary Matching 
แนะนำ moodle เป็น e-Learning ที่ยอดเยี่ยมที่สุด และดาวน์โหลดได้ฟรี (แนะนำโปรแกรม)
รวมศูนย์ฝึกสอบ 
EnglishTest.net 
ITPE Nectec 
dekgeng สุดยอด 
bcoms.net สุดยอด 
exsim.net มืออาชีพ 
สนง.ทดสอบ สุดยอด 
PKorat (ร.) 
khonlung.com (ร.) 
Quiz Online (Network) 
syvum.com (engl) 
4tests.com (engl) 
ประกันชีวิต 
ข้อสอบ entrance (จริง) 
IT for Life (คอม) 
ฝึกฟัง (Pronunciation) 
แปลศัพท์ (engl ยอด) 
LanguageGuide.org 
ข้อสอบภาษาจากข่าว 
MOS Olympic *** 
กริยา 3 ช่อง (ฝึกท่อง) 
tense พระอาทิตย์ (ฝึกทำ)
คำที่มักสะกดผิด 
รวมโดย Uni.net.th 
ฝึกฟัง ป.1 
รวมเว็บ ออกเสียง 
Dict. เสียง (encarta)

1. แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก)
ข้อสอบชุดนี้ ท่านจะไม่เบื่อ เพราะสุ่มทั้งคำถาม และตัวเลือก 
ระดับ TOEFL, GMAT, GRE และ ENTRANCE 
จากศัพท์ 9,000 คำ
 ทำข้อสอบ 5 ข้อ เหมาะกับการเริ่มต้นเรียนรู้ EN -> TH TH -> EN
 ทำข้อสอบ 30 ข้อ เหมาะกับการเรียนรู้อะไรที่แปลกใหม่ EN -> TH TH -> EN
 ทำข้อสอบ 60 ข้อ เหมาะกับการทดสอบความรู้ศัพท์ของตน EN -> TH TH -> EN
2. ข้อสอบแบบเลือกชุดข้อสอบ
เปิดชุดข้อสอบเดิม (ถ้าท่านเคยจดเลขชุดข้อสอบไว้) โดยระบุ แบบข้อสอบ และ เลขชุดข้อสอบ 
 
 

3.1 แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย
คำถามส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสถานที่ในประเทศไทย กึ่งนำเที่ยว 
และวัดว่าท่านรู้จักประเทศไทยลึกซึ้งเพียงใด 
เรียบเรียงข้อสอบจากทั่วทิศ โดย ครูบุรินทร์ รุจจนพันธุ์
จากฐานข้อมูล 133 ข้อ 
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.2 แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดนีย์ทั่วโลก
คำถามส่วนใหญ่เป็นเรื่องรอบโลก 
เรียบเรียงข้อสอบจากทั่วทิศ โดย ครูทรรศนีย์ ไชยชนะ 
จากฐานข้อมูล 150 ข้อ 
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.3 แบบทดสอบสังคมมัธยม ถึงปริญญา
สังคมของคนไทย ระดับม.ปลาย ถึงระดับปริญญา 
เรียบเรียงข้อสอบจากทั่วทิศ โดย ครูทรรศนีย์ ไชยชนะ 
จากฐานข้อมูล 1502 ข้อ 
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.4 แบบทดสอบวิทยุสมัครเล่น
คำถามชุดนี้มาจากคู่มือสอบนักวิทยุสมัครเล่น เพื่อให้ท่านเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง 
เรียบเรียงข้อสอบโดย ครูสุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ 
จากฐานข้อมูล 500 ข้อ 
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.5 แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น
เป็นการถามศัพท์ภาษาอังกฤษ ว่าแปลว่าอะไร ส่วนใหญ่เป็นคำง่าย ๆ สำหรับวัยรุ่น 
ออกแบบข้อสอบโดย ครูทรรศนีย์ ไชยชนะ 
จากฐานข้อมูล 900 ข้อ 
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.6 แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
คำถามชุดนี้รวมเรื่องของ Windows, Unix, และ DOS จำนวนข้อยังไม่มากนัก 
เรียบเรียงข้อสอบโดย ครูบุรินทร์ รุจจนพันธุ์ 
จากฐานข้อมูล 508 ข้อ 
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.7 แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก
คำถามส่วนใหญ่เป็น เรื่องทั่วไป กว้าง ๆ ในประเทศไทย 
รวบรวมโดย นางสาวศิริรุ่ง พานทอง(ศิษย์เก่าโยนก) 
จากฐานข้อมูล 1194 ข้อ 
ขณะนี้ทำงานอยู่ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.8 แบบทดสอบจังหวัด และรหัสไปรษณีย์
คำถามชุดนี้ เรียบเรียงจาก 
ฐานข้อมูลจังหวัดที่พิมพ์โดยสำนักทะเบียนโยนก 
เรียบเรียงข้อสอบโดย ครูบุรินทร์ รุจจนพันธุ์ 
จากฐานข้อมูล 836 ข้อ 
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.9 แบบทดสอบ Visual Basic
คำถามชุดนี้ เรียบเรียง และปรับปรุง จาก http://juicystudio.com/tutorial/test.asp?subject=1 
จากฐานข้อมูล 49 ข้อ 
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.10 แบบทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA)
คำถามชุดนี้ เรียบเรียงจาก เอกสารเตรียมสอบ CERT JAVA 
จากฐานข้อมูล 126 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.11 แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์ (Math)
คำถามชุดนี้ เรียบเรียงจาก คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ ก.พ. 
จากฐานข้อมูล 66 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.12 แบบทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200)
คำถามชุดนี้ เรียบเรียงจาก ข้อสอบ Exit Exam ด้านภาษาอังกฤษชุดหนึ่ง 
จากฐานข้อมูล 400 ข้อ 
แหล่งคำศัพท์ทั้งหมดที่ thainame.net [fb]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที