ปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1990/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย(เพิ่มเติมระยะที่ 4) (ลว.14 มิ.ย.63) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
15 มิ.ย. 2563
2 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1886/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย(เพิ่มเติมระยะที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
689
02 มิ.ย. 2563
3 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1871/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย(เพิ่มเติมระยะที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
473
01 มิ.ย. 2563
4 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1671/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการกำหนดมาตรการผ่อนคลาย(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1435
16 พ.ค. 2563
5 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ลว. 8 พ.ค.63) ดาวน์โหลดเอกสาร
501
12 พ.ค. 2563
6 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1600/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ลว. 8 พ.ค. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
828
09 พ.ค. 2563
7 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1599/2563 เรื่อง ตั้งศูนย์ปฏฺิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครศรีธรรมราช (ลว. 8 พ.ค. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
577
08 พ.ค. 2563
8 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1549/2563 เรื่อง การควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการกำหนดมาตรการผ่อนคลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
631
02 พ.ค. 2563
9 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
980
02 พ.ค. 2563
10 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1526/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
1155
01 พ.ค